Spelet kan börja.....

Styrelse för föreningsåret 2016

Stockholm United Paintball's Stadgar

Ordförande:
Jörgen Bergström
Ordförandes uppdrag är att leda och fördela arbetet inom styrelsen och verksamheten.
Ordförande är ansvarig för föreningens sociala sida utåt, att sprida ordet och förespråka föreningen för utveckling och rekrytering.

Kassör:
Per Fahlin
Kassörens uppdrag är att se till att föreningens ekonomi går runt. Kassören är ansvarig för inköp av material till föreningen.

Sekreterare:
Jonas Axelsson
Sekreterarens uppdrag är att föra anteckningar, uppföra protokoll vid möten och klubbaktiviteter. Att samordna inför aktiviteter och möten.


styrelsesuppleanter:
Patrik Räsänen
Patrik Fredriksson
Per Andersson
Max Lundqvist
Fredrik Boman
Jonas Öhman


Vädret Harg