Spelet kan börja.....

Banan

se våran Spelpolicy och regler

-Spel om flaggan
På banan finns det två flaggpositioner - en i varje bas.
-Det lag som hämtar motståndarens flagga och tar den till sin bas vinner.
Rekommenderat antal spelare: 5 vs. 5 eller fler.

-Team Deathmatch:

Är ett spelläge där man går ihop i två eller flera lag för att bekämpa varandra.
-Efter en träff så är spelaren ute ur spelet. Sista laget som har spelare kvar på planen vinner. Träff på markören räknas.
-Detta spelsystem kan även spelas på tid. Det lag som har flest spelare kvar när tiden är ute eller skjuter ut det andra laget innan tiden har tagit slut vinner.
Rekommenderat antal spelare: 5 vs. 5 alt. 10 vs. 10 men även 4 vs. 4 vs. 4 vs. 4. (4 lag mot varandra)

-Center The Flag:
Det finns en flagga i mitten på spelplanen, det gäller för båda lagen att ta flaggan till sitt fort för att få poäng.
-Endast den personen som har tagit flaggan får bära den, man får ej över lämna flaggan till en lagkamrat.
-Man får ej kasta flaggan (den får endast bäras med sig).
-Om man blir träffad när man bär flaggan lämnar man den på marken där man blev träffad. Då får båda lagen kämpas om att ta flaggan mot sitt fort, för att få poäng.
-Om man blir träffad så tar man markören överhuvudet, går tillbaka till startflaggan i sitt fort där man sedan hissar upp sin lagflagga för att få komma in i spelet igen.
-Vid varje poäng som görs blir det sidbyte om inte annat bestämts.
-Detta spelsystem kan spelas på tid eller på maxpoäng.
rekommenderat antal spelare: 5 vs 5. Max 10 vs 10

- Plantering av bomben
På planen finns det två neutrala flaggpositioner - en i skogen och en i öppen teräng. Där finns det utmarkerade vita lådor som man placerar bombväskan i för att plantera bomben.
-Det lag som skall plantera bomben har 7 min på sig att plantera bomben på någon av de två utmarkerade bombplatserna. Har inte laget planterat bomben inom 7 min förlorar de matchen.
- Lyckas laget att plantera bomben ändras tiden på spelet. Då har motståndarlaget enbart 3 min på sig att desarmera bomben innan spelet är över. Desarmerar motståndarlaget bomben vinner de (Desarmering sker genom att laget tar sig till bomben).
Rekommenderat antal spelare: 5 vs. 5 eller fler.

 


Vädret Harg